Preambuła

Jako zrzeszenie ludzi  przekonanych o konieczności wspólnego działania na rzecz archeologii Zachodniej Afryki powołujemy niniejsze Stowarzyszenie, którego głównymi celami są:

-Zdobywanie wszelkiej wiedzy na temat archeologii i historii Zachodniej Afryki.

-Inicjowanie i propagowanie polskiej aktywności archeologicznej na terenie Zachodniej Afryki.

-Rozpowszechnianie i popularyzowanie wyników badań poprzez publikacje naukowe i działalność popularyzatorską.

Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie chce pomóc w budowaniu tożsamości kulturowej państw Zachodniej Afryki. 

Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu w realizowane projekty możemy osiągnąć wytyczone cele i walnie przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce.

IohVBDCy_400x400